16 สิงหาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
16 มิถุนายน 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NRF-W1 (F53-5) ครั้งที่ 2
09 มิถุนายน 2565
กำหนดการใช้สิทธิของ NRF-W1 ครั้งที่ 2
01 มิถุนายน 2565
การลงทุนด้านการขุดเหมือง Cryptocurrency ด้วยพลังงานสะอาด (แก้ไขเพิ่มเติม)
30 พฤษภาคม 2565
การลงทุนด้านการขุดเหมือง Cryptocurrency ด้วยพลังงานสะอาด
17 พฤษภาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
17 พฤษภาคม 2565
แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องการจัดตั้งบริษัทย่อยในเครือ บริษัท รีเจนเนอเรชั่น แคปปิตอล จำกัด
17 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
17 พฤษภาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
05 พฤษภาคม 2565
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
27 เมษายน 2565
การไม่ปรับสิทธิของ NRF-W1
26 เมษายน 2565
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและลงทุนในบริษัท Turtle Island Foods, SPC ("TIF") (แก้ไขเพิ่มเติม)