ตลอด 3 ทศวรรษ ที่แบรนด์ของเราได้รับการยอมรับและการชื่นชมจากผู้บริโภคทั่วโลก

ผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นของเรามีการวางจำหน่ายบนซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ และยังเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมจากเชฟ พ่อครัว และร้านอาหารในการปรุงอาหาร ตั้งแต่เมนูผัดไทไปจนถึงซุปเฝอ เรามีความภาคภูมิใจในผลิตภัณฑ์ที่เราได้ผลิต ทั้งการนำทรัพยากรที่มีมาเข้าสู่กระบวนการการผลิตที่ยั่งยืนและปลอดภัย มีมาตรฐาน ก่อนส่งต่อให้ผู้บริโภค

แบรนด์ของเรา