• 02 มีนาคม 2565
  Analyst Meeting: FS Y2021

 • 03 มีนาคม 2565
  Opportunity Day: FS Y2021

 • 22 เมษายน 2565
  Annual General Meeting: AGM

 • 18 พฤษภาคม 2565
  Analyst Meeting: FS 2022Q1

 • 18 พฤษภาคม 2565
  Opportunity Day: FS 2022Q1

 • 16 มิถุนายน 2565
  SET Digital Roadshow: 2022Q1

 • 16 สิงหาคม 2565
  Analyst Meeting: FS 2022Q2

 • 17 สิงหาคม 2565
  Opportunity Day: FS 2022Q2

 • 16 พฤศจิกายน 2565
  Opportunity Day: FS 2022Q3

 • 17 พฤศจิกายน 2565
  SET Digital Roadshow: 2022Q3