เราสามารถเป็นสถานที่ที่ผลิตอย่างทันสมัยได้

1st
บริษัทฯ จดทะเบียนแห่งแรกที่มีแพลตฟอร์ม OEM ของผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืช
>
หน่วย
ของผลิตภัณฑ์จาก NRF และตราสินค้า OEM
ปี
ของประสบการณ์ด้านการให้บริการอาหารชาติพันธุ์ระดับโลก
ประเทศ
ของการดำรงอยู่ทั่วโลก

NRF เป็นบริษัทอาหารระดับโลกสำหรับศตวรรษที่ 22 พร้อมกับมีโรงงานการผลิตขั้นสูงในภูมิภาคสำคัญๆ ทั่วโลก เพื่อให้เราสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเราในความเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ เราพยายามที่จะเป็นพันธมิตรของ แบรนด์ชั้นนำและซูเปอร์มาร์เก็ตระดับโลก

จุดเด่นของบริษัท

NRF มุ่งเน้นที่การสร้างความสามารถในการแข่งขันและโอกาสในการขายอย่างต่อเนื่อง

จากอันดับ 1 ในอาเซียน

สู่อันดับ 1 ของโลก

จุดแข็ง NRF

การดำรงอยู่ที่แข็งแกร่งทั่วโลกโดยกำหนดเป้าหมายลูกค้าในทุกช่วง เริ่มต้นจากกลุ่มลูกค้าสตาร์ทอัพขนาดเล็กไปจนถึงการผลิตจำนวนมาก

ผู้บุกเบิกผลิตภัณฑ์จากพืชที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีพลวัตด้าน R&D สูง

R&D มืออาชีพภายในองค์กรที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชาติพันธุ์ใหม่กว่า 300 รายการต่อปี

ธุรกิจที่ยั่งยืน (ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล)

ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในการทำ M&A

การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตด้วยอาหารและการได้รับสิทธิ์ในการผลิต (ROFR) จากผลิตภัณฑ์ V-shapeผลิตภัณฑ์ของเหลว และการระดมทุนเชิงรุกสำหรับกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

Financial Highlights

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

งบการเงิน
14 พฤศจิกายน 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
14 พฤศจิกายน 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566

Want to know more?

Exploring more of NRF's documents and keep yourself up-to-date with us.