เราสามารถเป็นสถานที่ที่ผลิตอย่างทันสมัยได้

1st
บริษัทฯ จดทะเบียนแห่งแรกที่มีแพลตฟอร์ม OEM ของผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืช
>
หน่วย
ของผลิตภัณฑ์จาก NRF และตราสินค้า OEM
ปี
ของประสบการณ์ด้านการให้บริการอาหารชาติพันธุ์ระดับโลก
ประเทศ
ของการดำรงอยู่ทั่วโลก

NRF เป็นบริษัทอาหารระดับโลกสำหรับศตวรรษที่ 22 พร้อมกับมีโรงงานการผลิตขั้นสูงในภูมิภาคสำคัญๆ ทั่วโลก เพื่อให้เราสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเราในความเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ เราพยายามที่จะเป็นพันธมิตรของ แบรนด์ชั้นนำและซูเปอร์มาร์เก็ตระดับโลก

จุดเด่นของบริษัท

NRF มุ่งเน้นที่การสร้างความสามารถในการแข่งขันและโอกาสในการขายอย่างต่อเนื่อง

จากอันดับ 1 ในอาเซียน

สู่อันดับ 1 ของโลก

จุดแข็ง NRF

การดำรงอยู่ที่แข็งแกร่งทั่วโลกโดยกำหนดเป้าหมายลูกค้าในทุกช่วง เริ่มต้นจากกลุ่มลูกค้าสตาร์ทอัพขนาดเล็กไปจนถึงการผลิตจำนวนมาก

ผู้บุกเบิกผลิตภัณฑ์จากพืชที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีพลวัตด้าน R&D สูง

R&D มืออาชีพภายในองค์กรที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชาติพันธุ์ใหม่กว่า 300 รายการต่อปี

ธุรกิจที่ยั่งยืน (ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล)

ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในการทำ M&A

การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตด้วยอาหารและการได้รับสิทธิ์ในการผลิต (ROFR) จากผลิตภัณฑ์ V-shapeผลิตภัณฑ์ของเหลว และการระดมทุนเชิงรุกสำหรับกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

Financial Highlights

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

งบการเงิน
01 มีนาคม 2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
26 มีนาคม 2567
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์บริษัท

Want to know more?

Exploring more of NRF's documents and keep yourself up-to-date with us.