บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์
โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ์

สำนักงานกรุงเทพฯ: 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เบอร์โทรศัพท์ :

+6665 508 9666

อีเมล :

ir@nrinstant.com