บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์
โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ์

99/1 หมู่ที่ 4 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110

เบอร์โทรศัพท์ :

+66 65 5089666

อีเมล :

ir@nrinstant.com