บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์
โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่:

99/1 หมู่ที่ 4 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110

เบอร์โทรศัพท์:

+66 34 849576-80

โทรสาร:

+66 34 849586

สำนักงานกรุงเทพฯ:

518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เบอร์โทรศัพท์:

+6622 556 851

โทรสาร:

+6626 520 527