ขนุน บุก นมถั่วเหลือง ปลาทูน่าและปลาไหลจากพืช เนื้อจากพืช HME

รายได้จากการดำเนินงานปี 2563

%

Over 50 SKUs for private label or co-manufacturing.

ผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน

ประเภทสินค้า

Konjac Noodles Ready-to-Eat Meals
Eggplant for Sushi
Dry and flavored Jackfruit meat
Konjac Noodles
Plant-based Sauces
Plant-based Meat

ตัวอย่างแบรนด์ OEM

ผลิตภัณฑ์ในอนาคต

ก้าวสู่การผลิตอาหาร”สดใหม่” จากพืช

เนื้อสดจากพืช
เครื่องดื่มสดใหม่จากพืช
เส้นบุกสด

แบรนด์อาหาร Plant-based

Partners/Customers:

รายได้จากการขายในภูมิภาค