วิสัยทัศน์

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารที่มอบประสบการณ์ที่มีความสุขให้แก่ผู้บริโภคอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคน

พันธกิจ

ยกระดับการผลิตอาหารเพื่อความยั่นยืนของโลกมากขึ้น

เพื่อทุกชีวิตที่ดีขึ้น ผู้ผลิตจะดีขึ้น และผู้บริโภคก็จะดีขึ้นเช่นกัน

เป้าหมาย

เพื่อสร้างความสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภค เราจะสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารอย่างต่อเนื่องที่จะไม่เพียงเพื่อการปรับปรุงด้านรสชาติเท่านั้น แต่เพื่อชีวิตของผู้บริโภคที่ดีขึ้น และโลกที่ดีขึ้น

  • บริษัทตั้งเป้าเพิ่มอัตราการขายเป็นจำนวนเงินประมาณ 3,000 ล้านบาท หรือประมาณ 3 เท่า ภายในปี 2566
  • บริษัทตั้งเป้าเพิ่มลูกค้ารายสำคัญที่นำเข้าสินค้าของบริษัทฯ อย่างน้อย 10 รายต่อปี
  • บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชเป็นฐานในระดับสากล

Our Values

ความยั่งยืน
การเรียนรู้
กฎระเบียบ
เป็นเจ้าของ
ความคิดริเริ่ม