วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้นำในการส่งมอบประสบการณ์แห่งอาหารที่สนุกและยั่งยืน

พันธกิจ

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืน มอบคุณค่าร่วมกันผ่านอาหารที่ดี มีคุณภาพ และการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อการปฏิรูปโลกของเราให้ดีขึ้น ตอกย้ำการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมผู้ผลิตอาหาร

เป้าหมาย

เพื่อสร้างความสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภค เราจะสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารอย่างต่อเนื่องที่จะไม่เพียงเพื่อการปรับปรุงด้านรสชาติเท่านั้น แต่เพื่อชีวิตของผู้บริโภคที่ดีขึ้น และโลกที่ดีขึ้น

  • บริษัทตั้งเป้าเพิ่มอัตราการขายเป็นจำนวนเงินประมาณ 3,000 ล้านบาท หรือประมาณ 3 เท่า ภายในปี 2566
  • บริษัทตั้งเป้าเพิ่มลูกค้ารายสำคัญที่นำเข้าสินค้าของบริษัทฯ อย่างน้อย 10 รายต่อปี
  • บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชเป็นฐานในระดับสากล

Our Values

ความยั่งยืน
การเรียนรู้
กฎระเบียบ
เป็นเจ้าของ
ความคิดริเริ่ม