NRF บริจาคอาหาร 32,480 มื้อ ให้ชุมชนกรุงเทพฯ บรรเทาทุกข์โควิด-19
โครงการมอบความสุขให้กับพนักงาน
โครงการรีไซเคิลขยะ
Knowledge sharing
โครงการอาหารเพื่อคนรุ่นหลัง
มอบเงินสมทบทุนให้กับมูลนิธิ เสริมกล้า 100,000 บาท ภายในงาน Root The Future Festival
โครงการ NRF จิตอาสา ช่วยโลก พาสร้างบุญ แยกขวดเพื่อไปผลิตจีวร
โครงการ การบริจาคสำหรับสถานการณ์ระบาดของโคโรนาไวรัส
โครงการวันคุ้มครองโลกทำความสะอาดรอบโรงงาน
โครงการ Global recycling day รับบริจาคกล่องนม กระป๋อง ห่วงกระป๋อง
องค์กรแห่งรอยยิ้ม
โครงการความยั่งยืนเพื่อทุกคน