เรียน ท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน

เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัท กลุ่มลูกค้า และผู้บริโภค พร้อมที่จะสนับสนุนธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน และพันธกิจในการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี โดยท้ายที่สุดสภาวะโลกร้อนเป็นความท้าทายอันยิ่งใหญ่ และเป็นโอกาสที่เราจะได้สร้างผลกระทบที่ดีต่อโลก สภาพแวดล้อม และธรรมชาติ เราหวังอย่างยิ่งว่าบริษัท NRF จะได้เป็นหนึ่งในผู้นำที่จะสร้างโลกใหม่ที่มีความมั่นคงและยั่งยืนสำหรับทุกคนบนโลกใบนี้ผ่านวิสัยทัศน์และพันธกิจของเรา

แดน ปฐมวาณิชย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร