โครงสร้างรายได้ ไตรมาสที่ 1/2567

ล้านบาท

รายได้จากการขาย

%

Ethnic and Specialty Food

%

ผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช

%

อีคอมเมิร์ซ

%

ร้านค้าปลีกและค้าส่งอาหารเอเชียต่อผู้บริโภคโดยตรงผ่านหลายช่องทาง

รายได้จากการขายแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ

(หน่วย: ล้านบาท, %)

+ %

YoY


- %

QoQ

กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น

(หน่วย: ล้านบาท, %)

+ %

YoY


- %

QoQ

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท, %)

+ %

YoY


+ %

QoQ

เหตุการณ์สำคัญของ NRF

นวัตกรรม

 • เริ่มต้นพอร์ตการลงทุน
 • บริษัทร่วมทุน
 • ได้รับสิทธิ์ในการ R&D และ Tech

การลดคาร์บอน

 • ไบโอคาร์บอนและการปล่อยมลพิษเชิงลบ
 • การพัฒนาโครงการ
 • คาร์บอนเครดิต

ผลิตภัณฑ์จากพืช

 • แบรนด์ระดับโลก
 • การผลิต OEM ทั่วโลก
 • ส่วนผสมพืชและสินค้าโภคภัณฑ์

อาหารพิเศษ

 • แบรนด์อาหารชาติพันธุ์ และ OEM
 • อาหารทางเลือกและกัญชงกัญชา
 • อาหารสัตว์

คอมมูนิตี้

 • อีคอมเมิร์ซ
 • NFT, Social Media & Blockchain
 • ผลกระทบและกิจกรรมเพื่อสังคม

คาร์บอนเชิงลบ

 • การเก็บเกี่ยว
 • การทำงานร่วมกัน
 • การดำเนินการ