ผู้แจ้งเบาะแสทั้งหมดต้องส่งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและต้องไม่กล่าวหาผู้อื่นโดยไม่มีหลักฐานเพียงพอ

  • บริษัทจะรับรองความเป็นธรรม และปกป้องพนักงานหรือบุคคลที่สาม
  • บริษัทจะปกป้องข้อมูลของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินการอย่างระมัดระวังในการดูแลรายงานคำร้องของคุณ
  • นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนเบาะแสการกระทำผิด ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการแจ้งเบาะแส

ข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลการร้องเรียน
ไฟล์ที่แนบ (ขนาดไฟล์ใหญ่สุด: 4MB. The, doc, docx แล pdf สามารถแนบได้)