ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติแล้ว (SDGs)

13 เป้าหมาย

เราสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์

ท่ามกลางการใช้พลังงานของโลกจากแหล่งพลังงานฟอสซิล พลังงานหมุนเวียนที่มีทรัพยากรธรรมชาตินับไม่ถ้วนกำลังกลายเป็นพลังงานแห่งอนาคต เอ็นอาร์เอฟเรามุ่งเน้นไปที่พลังงานสะอาดเหล่านี้เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ วันนี้เราได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่บนดาดฟ้าโรงงานหลักของเอ็นอาร์เอฟ ซึ่งสามารถรองรับความต้องการกระแสไฟฟ้าของโรงงานได้ 23% ต่อเดือน

การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ปลูกไม้สัก
ต้น
อายุการใช้งาน
ปี
การประหยัดพลังงาน
% ต่อเดือน
ประหยัดค่าใช้จ่าย
บาท/ต่อปี

หลอด LED

เรากำลังมุ่งเน้นไปที่ความสำคัญของการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิตเพื่อให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้น หลอดไฟทุกหลอดในโรงงานของเราเปลี่ยนจากหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็น LED พร้อมรณรงค์ให้ปิดไฟช่วงกลางวัน

การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ปลูกไม้สัก
ต้น
อายุการใช้งาน
ปี
การประหยัดพลังงาน
% ต่ำกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์
ประหยัดค่าใช้จ่าย
บาท/ต่อปี

การจัดการของเสีย

เราพัฒนาโรงงานให้เป็นระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการรีไซเคิลและรีไซเคิลขยะให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล้ำค่า เช่น การผลิตจีวรสำหรับพระสงฆ์จากขวดพลาสติก ขาเทียมจากฝาอะลูมิเนียม หรือ แผ่นหลังคาจากกล่อง UHT ในปี 2020 เราช่วยลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในโรงงานได้มากถึง 537 กก. แปลงเป็น 95.17 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เทียบได้กับการปลูกไม้สัก 819 ต้น

เราสนับสนุน ชาวนา
คน
เรามอบเครื่องมือแพทย์ให้บุคลากรทางการแพทย์
คน
เรามอบอาหาร
มื้อ ให้กับประชาชนในชุมชนที่อ่อนแอกว่า 50 แห่ง
พวกเราเพิ่มมูลค่าของขยะได้
% กก. ของขยะ รวมทั้งพลาสติก, ฝาอลูมิเนียม, กล่อง UHT และเศษอาหาร
เราลดการปล่อยคาร์บอน
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จากโครงการ upcycle , หลอดไฟ LED และโซลาร์รูฟ เทียบได้กับการปลูกไม้สัก 62,154 ต้น