NRF เผยธุรกิจลดคาร์บอนที่ได้ลงทุนในบริษัทผู้นำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีต่อสู้โลกร้อน คว้ารางวัล “XPRIZE Carbon Removal” จาก Elon Musk มาเสริมทัพกลุ่มธุรกิจ Climate Action เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Clean Food Company

08 พฤศจิกายน 2565

NRF อุตสาหกรรมอาหารที่มีเป้าหมายการดำเนินงานที่ยั่งยืน นำเทคโนโลยีขั้นสูงที่จะช่วยดักจับคาร์บอนหรือธุรกิจต่อสู้กับโลกร้อน มาสร้างกลยุทธ์ S-curve ใหม่เพื่อเป็นจุดยุทธศาตร์สำคัญ ตอกย้ำผู้นำอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ผ่านการลงทุนใน Frontline เพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเสริมแกร่งในธุรกิจ Climate Action Group โดยการนำเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจต่อสู้โลกร้อน คว้ารางวัล XPRIZE Carbon Removal จาก Elon Musk มาพัฒนาโครงการดักจับคาร์บอนในประเทศไทยไทยและสหรัฐอเมริกา

นายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NRF กล่าวว่า ด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อม ณ ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง อีกทั้งNRFเป็นอุตสาหกรรมอาหาร ที่นับเป็น 1ใน3 ของอุตสาหกรรมใหญ่ที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์ จึงผุดโครงการ Decarbonization ซึ่งนับเป็นหัวใจของการดำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยในขณะนี้ความคืบหน้าของโครงการเป็นไปในทิศทางที่ตามแผนที่ตั้งไว้ โดยการนำเทคโนโลยีขั้นสูงสัญชาติสหรัฐอเมริกา ของ Frontline ซึ่งทางเราได้ลงทุนไว้ อีกทั้เทคโนโลยีดังกล่าวงยังคว้ารางวัล XPRIZE จาก Elon Musk อีกทั้งการลงทุนในครั้งนี้นับเป็นแผนการพัฒนาธุรกิจ BCG Economy ทั้งยังเป็นโอกาสของธุรกิจเพื่อการรองรับมาตรการ CBAM ในอนาคต รวมถึงการทำ Carbon Footprint ของบริษัทฯ อีกด้วย

นอกจากนี้คาดว่าในปี 2023 จะสามารถบอกได้ว่าโรงงานดังกล่าวจะก่อตั้งที่ใด และในปี 2024-2025 จะเริ่มเห็นการดำเนินงานของโครงการ Decarbonization ชัดยิ่งขึ้น อีกทั้งโครงการนี้ยังดึงผู้เชี่ยวชาญด้านคาร์บอนร่วมเป็นทีมบริหาร พร้อมขับเคลื่อนบริษัทไปสู่เป้าหมายอุตสาหกรรมผลิตอาหารที่มีการปล่อยคาร์บอนติดลบภายในปี 2050 และการมุ่งสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจ Climate Action Group

เกี่ยวกับ Frontline BioEnergy, LLC

Frontline BioEnergy, ก่อตั้งในปี 2003 โดยมีภารกิจสำคัญในการเป็นผู้นำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีทางเลือก เพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและแปรชีวมวล สู่แหล่งพลังงานหมุนเวียน เชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ โดยการออกแบบระบบและอุปกรณ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์สำหรับการแปรสภาพสู่ชีวมวล ซึ่งในแต่ละปีนับแต่ก่อตั้งความต้องการการผลิตเชื้อเพลิงและพลังงานมีมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ผลิตก๊าซชีวมวล gas cleaning, and gas conditioning technologies เพื่อเป็นเทคโนโลยีทางเลือกที่สามารถใช้งานได้จริง มีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีความน่าเชื่อถือ