NRF คว้ารางวัลระดับสากลจาก “ดีลอยท์” Thailand’s Best Managed Companies 2022 ตอกย้ำความแข็งแกร่งด้านกลยุทธ์ นวัตกรรม และวัฒนธรรมองค์กรที่ใช้อาหารต่อสู้กับโลกร้อน

29 สิงหาคม 2565

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF ชนะรางวัล Thailand’s Best Managed Companies 2022 (บริษัทที่มีการบริหารจัดการดีที่สุดของประเทศไทย ปี 2565) โดยรางวัลนี้จัดขึ้นโดย ดีลอยท์ ประเทศไทย เพื่อมอบรางวัลให้แก่บริษัทเอกชนชั้นนำของไทยที่มีรายได้มากกว่า 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อปี และ ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการ ทั้งยังมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนวงการอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ

รางวัล Thailand’s Best Managed Companies 2022 เป็นส่วนหนึ่งของการมอบรางวัล Best Managed Companies ของดีลอยท์ โดยใช้กระบวนการที่น่าเชื่อถือเพื่อประเมินคุณภาพการจัดการของธุรกิจในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านกลยุทธ์ ความสามารถ และนวัตกรรม วัฒนธรรมองค์กร และพันธสัญญา ตลอดจนการกำกับดูแล และการเงินขององค์กร เพื่อมอบรางวัลให้กับองค์กรในประเทศไทยตามแนวทางของการมอบรางวัลระดับสากล ที่ดีลอยท์ได้จัดขึ้นใน 37 ประเทศทั่วโลก เป็นเวลายาวนานกว่า 25 ปี

นายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF เปิดเผยว่า “รางวัล Thailand’s Best Managed Companies 2022 สะท้อนถึงความตั้งใจของพวกเราทุกคนในการทำงานภายใต้วิสัยทัศน์ Global Clean Food Tech Company ที่ตั้งใจจะใช้อาหารต่อสู้กับโลกร้อน เพื่อพัฒนาองค์กรให้เราก้าวขึ้นเป็นองค์กรระดับโลก หัวใจของการจัดการเป็นเรื่องของความเป็นผู้นำและการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ผลกระทบระยะยาวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเปลี่ยนวิธีการผลิต การจัดซื้อและการบริโภคอาหารไปตลอดกาล เป้าหมายทางธุรกิจของผมคือการเตรียมบริษัทของเราให้พร้อมและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในฐานะผู้นำด้านอุตสาหกรรม ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่า ธุรกิจของ NRF สามารถเป็นแรงผลักดันที่ดีเช่นเดียวกับผลประกอบการที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น”

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) นำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 และดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และ ยังมีเป้าหมายขับเคลื่อนองค์กรให้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ให้ได้ในปี 2050

ดีลอยท์ ประเทศไทยจัดงานมอบรางวัล "Thailand's Best Managed Companies" ปีที่ 2 ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสทอเรีย กรุงเทพ โดยในปีนี้มีบริษัทที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 13 บริษัท Thailand's Best Managed Companies เป็นโปรแกรมที่ดีลอยท์จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับบริษัทเอกชนชั้นนำของไทยที่ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนวงการอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมด้านอาหารที่ได้รับรางวัลได้แก่ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

โดยบริษัทที่เข้าร่วมโปรแกรมจะถูกประเมินทักษะ และแนวทางการบริหาร ซึ่งกระบวนการดังกล่าวประกอบด้วยการวิเคราะห์กลยุทธ์ และวิเคราะห์การดำเนินงานทางธุรกิจ รวมถึงเปรียบเทียบกับกรอบการประเมินที่ได้มีการใช้กับบริษัทเอกชนที่มีการจัดการที่ดีที่สุดทั่วโลกกว่า 1,000 แห่ง ทั้งนี้ ผู้นำธุรกิจสามารถนำความรู้ที่ได้จากการร่วมโปรแกรมไปปรับใช้ในการวางกลยุทธ์ และวางแผนเพื่อเพิ่มการเติบโตให้กับธุรกิจของตนต่อไป