NRF จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเทโว พร้อมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสุวรรณรัตนาราม

31 ตุลาคม 2566

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด(มหาชน) หรือ NRF ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเทโวเนื่องในวันออกพรรษา นำโดยทีมผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงาน พร้อมใจร่วมตักบาตรข้าวสารและอาหารแห้ง เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดสุวรรณรัตนาราม (วัดแคราย) ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

โดยในวันเดียวกัน NRF ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ถวายผ้าพระกฐิน นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส และสมทบเงินปัจจัยบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุบริเวณวัด

กิจกรรมนี้ถือเป็นประเพณีสำคัญที่ได้มีการปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาแต่โบราณ ซึ่งมักจะกระทำกันเป็นประจำทุกปีในช่วงหลังออกพรรษา เพื่อเป็นการทำนุบำรุง สืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในพระพุทธศาสนา ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป