ตอกย้ำความสำเร็จ NRF ติดโผหุ้นยั่งยืน THSI 2 ปีซ้อน

10 ตุลาคม 2565

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF ได้รับการคัดเลือก หุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) สำหรับปี 2565 ในกลุ่มของ Agro & Food Industry โดยหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนถือได้ว่าเป็นบริษัทที่มีศักยภาพของการนำแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ มีการเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น (Emerging risks) อีกทั้งมีแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับและบริหารจัดการประเด็นต่างๆ ที่ชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างโอกาสทางธุรกิจพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก (Global trends)

นับตั้งแต่ IPO ปีแรก ตลอดจนปัจจุบัน บริษัทฯได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและเปิดเผยข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Net Zero Emission เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาและปฏิบัติด้านความยั่งยืน เพื่อสังคม ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และโลกใบนี้ ทั้งนี้ NRF ขอขอบคุณทุกท่าน ที่เชื่อมั่นเราโดยเสมอมา เราจะนำทุกข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาบริษัทฯต่อไป

รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (THAILAND SUSTAINABILITY INVESTMENT) ปี 2565 https://www.setsustainability.com/libraries/710/item/thailand-sustainability-investment-lists

#NRF
#NRFThailand
#THSI2022