NRF มอบข้าวสารและสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับสถานสงเคราะห์คนชราฯ และมูลนิธิดวงประทีปเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

16 เมษายน 2564

พนักงานจากฝ่าย Sustainability and Public Relation และฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทน ทางบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF เดินทางไปยังสถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐมเพื่อมอบสเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 500 ชิ้น และ มูลนิธิดวงประทีป ชุมชนคลองเตย กรุงเทพมหานคร มอบมื้ออาหารจำนวน 10,230 มื้อ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยการมอบมื้ออาหารและสเปรย์แอลกอฮอล์ในครั้งนี้จัดทำขึ้นตามเป้าหมายของโครงการ "Food For Future Generation" ที่มุ่งกระจายความมั่นคงทางด้านอาหารเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สร้างผลกระทบต่อการเป็นอยู่ในการดำรงชีวิตของประชาชนชาวไทย ซึ่งบริษัทฯ หวังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้ผู้คนได้รับอาหารรับประทาน และมีสุขอนามัยที่แข็งแรงเพื่อต่อสู้กับเชื้อไวรัสฯ ต่อไป NRF มุ่งหวังเดินเคียงข้างคู่กับคนไทยในการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขอนามัยที่ดีและแข็งแรง

ที่มา: NR Instant Produce Public Company Limited

Source: https://www.newswit.com/th/L6yK