19 November 2020
Pandemic proof: Dan Pathomvanich
21 October 2020
NRF ตีมูลค่าหุ้นสาย “Food Tech” ระดับโลก
10 October 2020
คุณแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ (NRF) พูดถึงธุรกิจของบริษัทและการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
02 October 2020
ขอแจ้งราคาเสนอขายสุดท้ายในการรเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) 2
02 October 2020
ขอแจ้งราคาเสนอขายสุดท้ายในการรเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) 1
02 October 2020
หุ้น NRF สรุปข้อมูลหุ้น IPO บริษัทอาหารแห่งอนาคต
02 October 2020
NRF ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าโรดแมปอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ ปั้นประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารแห่งอนาคต
01 October 2020
งาน Meet the Press เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 NRF เดินหน้าชูเทรนด์ “Food for the Future”
01 October 2020
‘เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์’(NRF) โชว์วิสัยทัศน์เป็นบริษัทแรกของไทย ที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำ “Plant Based Food”
17 September 2020
NRF จัดโครงการ Food For Future Generation ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลนอาหารตามพื้นที่ต่างๆ
17 September 2020
NRF นำพนักงานจิตอาสาร่วมแยกขยะนำขวดพลาสติกไปรีไซเคิลเป็นผ้าไตรจีวร สร้างอาชีพ รายได้ให้แก่คนในชุมชน
10 August 2020
"NRF" ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้นไอพีโอเสริมแกร่ง ชูผู้นำอุตฯ อาหาร