อีกก้าวความสำเร็จ NRF คว้า SET ESG Ratings ระดับ A ตามผลประเมินหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2566

09 November 2023

บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ (NRF) ถูกจัดอยู่ในระดับ A ตามผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 2566 ซึ่งเป็นในการประกาศผลประเมินในรูปแบบเรตติ้งครั้งแรก โดย NRF ได้ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่สำคัญในการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG เช่น ข้อมูลการจัดการความเสี่ยงด้าน ESG นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานต่อพนักงาน ชุมชน และสังคมผ่านกระบวนการทางธุรกิจ เป็นต้น