NRF คว้ารางวัล CEO of the Year 2023 สุดยอดผู้นำองค์กรไทยด้านความยั่งยืนของอาหาร

08 November 2023

นายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF รับรางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรไทยแห่งปี CEO of the Year 2023: Best CEO Excellence in Sustainable Food Business Practices ที่ถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการ และผู้อ่านหนังสือพิมพ์ Bangkok Post ซึ่งรางวัลนี้มอบให้กับผู้นำองค์กรชั้นนำที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ด้วยวิสัยทัศน์ที่โดดเด่น บริหารจัดการและกำหนดกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร เปลี่ยนไปเป็นการผลิตอาหารเพื่ออนาคต (Food for future) โดยมีจุดประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงระบบอาหารเพื่อความยั่งยืน เพื่อปูทางไปสู่การเป็น "ธุรกิจสีเขียว"