NRF - Botany Petcare รุกแผนส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงแพลนท์เบสสู่ 5 ประเทศชั้นนำ

10 February 2023

หลังการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณของกลุ่ม Pet Humanization เติบโตขึ้น ส่งผลให้ตลาดอาหาร สัตว์เลี้ยงโปรตีนทางเลือกในปี 2022 มีมูลค่าราว 26.01 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยนักวิเคราะห์ได้คาดการณ์อีกว่า ตลาดอาหารสัตวเลี้ยงโปรตีนทางเลือกจะมี CAGR เติบโตราว 9.2% หรือมีมูลค่าราว 57.43 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2032

บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด(มหาชน) หรือ NRF ได้เข้าลงทุนใน Botany Petcare อุตสาหกรรม ผลิตอาหารสัตวเลี้ยง อาหารทานเล่นสัตวเลี้ยง เตรียมส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารสัตวเลี้ยงโปรตีนทางเลือก (Plant Based Pet Food) ออกสู่ต่างประเทศ โดยมีแผนที่จะส่งออก 5 กลุ่มประเทศชั้นนำ อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย อินเดีย และ กลุ่มตะวันออกกลาง อีกทั้งยังมีแผนที่จะผลักดันผลิตภัณฑ์เข้าสู่ Modern trade อีกหลาย ประเทศ สอดรับกับตลาดผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงโปรตีนทางเลือกที่มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 23.4 เมื่อเทียบกับ ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงสูตรทั่วไป และในอนาคตผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงทางเลือกจะมีอัตราความต้องการที่มากขึ้น อย่างต่อเนื่อง