NRF จัดกิจกรรม สานต่อความรู้ ส่งมอบรอยยิ้ม กว่า 10โรงเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566

16 January 2023

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด(มหาชน) หรือ NRF จัดกิจกรรมสานต่อความรู้ ส่งมอบรอยยิ้มเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยได้จัดกิจกรรมนันทนาการ และมอบของของรางวัลให้กับ 10 โรงเรียนในระแวกใกล้เคียงบริษัทฯในจังหวัดสมุทรสาคร ภายในงาน ประกอบไปด้วยพนักงานและบุคคลากรภายในบริษัทร่วมกันจัดกิจกรรม และเกมสันทนาการที่สอดแทรกความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านความยั่งยืน เพื่อเป็นการปลูกฝังผนวกกับความสนุกสนานที่เต็มไปด้วยสาระความรู้ เสียงหัวเราะ และรอยยิ้มให้กับน้องๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม

คัดแยกหรรษา ขยะชิ้นไหน ทิ้งลงถูกสี ที่จะให้น้องๆ ได้เรียนรู้ในการคัดแยกขยะให้ถูกประเภท ตามสีของถังขยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มจากการแยกขยะให้ถูกวิธี เพื่อนำกลับมารีไซเคิลใหม่ หรือนำไปกำจัดได้อย่างถูกวิธี

ส่งบอล ส่งใจ เพลงหยุดที่ใครคนนั้นตอบ กิจกรรมที่ให้น้องๆ ได้เล่นเกมตอบคำถามง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กรุ่นใหม่นำความรู้ในห้องเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์

โดยทั้ง 2 กิจกรรมได้สร้างเสียงหัวเราะ รอยยิ้ม และความสนุกสนาน อบอวนไปด้วยความอบอุ่นทั้งผู้ให้และผู้รับ ตลอดจน NRF ยังได้มอบของขวัญมากมายเพื่อเป็นของที่ระลึกให้กับเด็กๆ ที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นกำลังใจในความกล้าหาญและกล้าแสดงออกในที่สาธารณะ โดยบริษัทหวังว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะช่วยเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้เด็กๆและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อย