เฟ้นหาสุดยอด Hacker ระดับประเทศ กับงาน Hacka Thailand

11 April 2022

เฟ้นหาสุดยอด Hacker ระดับประเทศ กับงาน Hacka Thailand โดยคุณแดน ปฐมวาณิชย์ ได้รับเกียรติเป็น 1 ในวิทยากรใน ผู้สร้าง Big Impact ให้กับประเทศไทยและมีชื่อเสียงในวงการอุตสาหกรรมผลิตอาหารระดับสากล ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ผ่านมุมมองผู้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตอาหารมุ่งสู่ Global Clean Food Tech Company ภายใต้การใช้กลยุทธ์อาหารลดคาร์บอน เพื่อต่อสู้กับภาวะโลกร้อน เพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับ Solution ของเหล่า Hackers ที่จะเป็นกำลังสำคัญในยุคดิจิตอลแห่งอนาคต ใน BIG BOSS SESSION ซึ่งเป็น Exclusive Session ของงานในครั้งนี้