NRF ดึงอดีตหัวหน้าฝ่ายการตลาด มือขวา Steve jobs นั่งที่ปรึกษา บริษัท Konscious Foods บริษัทย่อยในเครือ บริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จำกัด ดันขยายตลาด Plant-based เต็มพิกัด

11 February 2022

Konscious Foods บริษัทย่อยในเครือ บริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จำกัด ดึงตัว Andy Cunningham อดีตหัวหน้าฝ่ายการตลาด มือขวา Steve jobs นั่งที่ปรึกษา ต่อยอดสร้างแบรนด์และผลิตภัณฑ์ Plant-based ระดับโลก (อาหารจากพืช) ด้วย รสชาติ เนื้อสัมผัส และคุณค่าทางโภชนาการที่เหนือกว่า พร้อมขยายตลาดอาหารสุขภาพในทั่วทุกมุมโลก

นายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF และประธานกรรมการบริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จำกัด เปิดเผยว่า ตลาดอาหารทางเลือกจากพืช (Plant-based Food) คาดว่าจะสามารถเติบโตได้ที่ 22% CAGR จาก 2019 ในปี2029 โดยมูลค่าจะสูงขึ้นจาก 28 พันล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 210 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2029 โดยเล็งเห็นโอกาสทางการตลาดอาหารทางเลือกจากพืชเพื่อใช้ทดแทนอาหารจากเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมทั่วโลกกว่า 2 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นกลยุทธ์การบริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเพื่อสร้างความได้เปรียบขององค์กร โดยการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรของบริษัทและการสรรหาบุคลากรที่เป็น top talent จากสตาร์ทอัพเทคโนโลยีอาหารชั้นนำระดับโลกมาเสริมทัพ ทำให้มีมุมมองที่เปิดกว้าง แปลกใหม่ ทันต่อสถานการณ์และความเป็นไปของตลาดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เสริมความเข้มแข็งของบริษัทและบริษัทในเครือ อาทิ เช่น Konscious Foods, Plant and Bean Ltd. และ Wicked kitchen ล่าสุดได้ดึงตัว คุณ Andy Cunningham อดีตหัวหน้าฝ่ายการตลาด มือขวา Steve jobs นั่งที่ปรึกษา บริษัท Konscious Foods บริษัทย่อยในเครือ บริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จำกัด ซึ่ง NRF ถือหุ้นอยู่100% เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำด้านการผลิตอาหารทางเลือกจากพืช มุ่งขยายตลาดอาหารโปรตีนจากพืชให้ครอบคลุมทั่วโลก ผมเชื่อว่าหากบริษัทเต็มไปด้วยคนเก่งและมีศักยภาพจะสามารถติดปีกให้บริษัทพุ่งทะยานไปข้างหน้าได้อย่างแท้จริง

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF ผู้ผลิต จัดหา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหาร อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงสำหรับประกอบอาหาร อาหารมังสวิรัติที่ไม่มีส่วนผสมของไข่และนม อาหารโปรตีนจากพืช อาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุงและพร้อมรับประทาน และเครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผงและน้ำ เปิดเผยว่า พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจผลิตอาหารโปรตีนจากพืช โดยใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเพื่อสร้างความได้เปรียบขององค์กร ให้สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดดไปด้วยกัน