ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง NRF เดินหน้าตามหลักการ SDGs บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้สังคมไทยมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

03 November 2021

แม้สถานการณ์โควิด-19 ในบ้านเราจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง แต่ยังคงมีผู้ป่วยที่ยังต้องเข้ารับการรักษา และเยียวยาอยู่เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้อุปกรณ์ทางการแพทย์มีจำนวนไม่เพียงพอ

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF ตระหนักถึงความสำคัญนี้ จึงได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ แอลกอฮอล์, ชุด PPE, หมวกคลุมผม, หน้ากาก N95, ถุงใส่ศพ, ตู้แช่วัคซีน, เครื่องวัดความดัน, เครื่องผลิตออกซิเจน ฯลฯ ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยงานภาครัฐ เช่น โรงพยาบาลกระทุ่มแบน, โรงพยาบาลสมุทรสาคร, โรงพยาบาลบ้านแพ้ว, ตำบลดอนไก่ดี, อำเภอบ้านแพ้ว และ อำเภอเมืองสมุทรสาคร

โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้ยึดหลักการ SDGs หรือ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ข้อที่ 3. Good Health and well-being รับรองการมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนทุกช่วงอายุ เพราะอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของสังคมไทย และเพื่อให้สังคมไทย มีความเป็นอยู่ที่ดี มีน้ำใจ รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน

NRF มุ่งมั่น และพร้อมที่จะประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าวเพื่อให้การดําเนินกิจการเติบโตอย่างยั่งยืน และให้ผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สามารถเข้าถึงของอุปโภคบริโภคได้อย่างทั่วถึงตามเจตนารมย์ของบริษัทฯ ต่อไป