NRF มอบ SDB เจลแอลกอฮอล์ภายใต้แบรนด์ของบริษัท 200,000 ชิ้น แก่จังหวัดสมุทรสาคร สู้วิกฤตโควิด-19

07 September 2021

นายธีระพงษ์ ลอรัชวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ (COO) ในนาม บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF บริจาค SDB เจลแอลกอฮอล์ภายใต้แบรนด์ NRF จำนวน 200,000 ชิ้น ให้จังหวัดสุมทรสาคร โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นตัวแทนรับมอบ NRF มีความห่วงใยอยากให้ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่โรงงานของเราตั้งอยู่ ทาง NRF มีความมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือชุมชน เพื่อที่จะฟันฝ่าวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน สอดคล้องตามเป้าหมายที่ 3 Good Health and Well Being ของ United Nations Sustainable Development Goals (UNSDGs) ที่บริษัทได้ให้พันธสัญญาในการใช้เป้าหมายดังกล่าวมาใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรและชุมชน


ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จํากัด (มหาชน):
อมรประภา สุวรรณ์ (ส้มฉุน) 080-015-1525 PR_event@nrinstant.com