อาหารอนาคตอุ้มศก.ไทย NRF-CPF โปรตีนพืชแรง

23 July 2021

ทันหุ้น- นายกฯรับพิจารณา ข้อเสนอ CEO ให้รัฐพลิกวิกฤติโควิดเป็นโอกาสสู่นวัตกรรม พุ่งเป้า Food for Future เกษตรสมัยใหม่ โบรกมอง CPF TU NRF RBF รับอานิสงส์ ธุรกิจโปรตีนพืชจะมาแรง ด้าน “บิ๊ก NRF” ชี้รัฐสนับสนุนจะช่วยให้ทางสะดวกขึ้น เร็วขึ้น แย้มกำลังวิจัยโปรตีนทางเลือก ร่วม ม.ขอนแก่น พัฒนาเกษตรตอบโจทย์ตลาดนอก ดันไทยเป็นฮับอาหาร

คณะผู้บริหารหอการค้าไทย และ 40 CEOs พลัส ได้เสนอแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อนายกรัฐมนตรี นอกจากเรื่องการจัดหาและจัดสรรวัคซีนแล้ว ยังเห็นว่าควรฟื้นฟูประเทศไทย เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส ด้วยการตั้งคณะกรรมการร่วมรัฐเอกชน เพื่อแสวงหาโอกาสที่เกิดขึ้นในสถานการณ์โควิด คล้ายสิงคโปร์ที่มีความร่วมมือกันในโครงการ Alliances for Actions (AfA) โดยไทยควรจะมุ่งเป้าความสำเร็จในเรื่องที่มีอิมแพ็กสูง และคนไทยได้ประโยชน์มาก เช่น เกษตรสมัยใหม่ ท่องเที่ยวคุณภาพสูง การศึกษายุคใหม่ และ Food for Future เป็นต้น

@ Food for Future มาแรง

นายมงคล พ่วงเภตรา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การเดินหน้าสู่ Food for Future จากการส่งเสริมของภาครัฐที่เป็นเรื่องที่ดี ที่อุตสาหกรรมอาหารจะมีการปรับตัวไปยังเรื่องของอาหาร Innovation มากขึ้น เพราะปัจจุบันต้องยอมรับว่าไทยเองต้องมีการเปลี่ยนแปลงในหลายส่วนๆ

ทั้งในเรื่องของการส่งเสริมการใช้รถยนต์ EV ที่เปลี่ยนจากการใช้รถยนต์สันดาป ซึ่งอาหารนับเป็นอุตสาหกรรมสำคัญ ซึ่งก่อนหน้านี้ EEC ได้เร่งผลักดันโครงการอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (Food for Future) และอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Advanced Agriculture and Biotechnology) เพื่อให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

โดยการเกิดแผนฟื้นฟูประเทศขึ้นมา จะช่วยผลักดันอุตสาหกรรมให้เกิดเร็วขึ้น และปัจจุบันมีหลายบริษัทขนาดใหญ่ และขนาดกลางในตลาดหุ้นมุ่งสู่การเป็น Food for Futureมากขึ้น

@CPF-TU-NRF-RBF โดดเด่น

อย่าง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ที่มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืช (Plant-Based Meat) ตามเทรนด์เนื้อจากพืช (Plant-Based Meat) เป็นเทรนด์อาหารของโลกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี

CPF ในฐานะผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารของโลก มีวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อทางเลือกมาเป็นเวลากว่า 2 ปี นอกจากนี้ยังมี บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU เข้าลงทุนโปรตีนทางเลือก อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาอาหารทางเลือกของผู้บริโภคที่ใส่ใจอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่ง TU นับเป็นบริษัทอาหารขนาดใหญ่ทำให้มีโอกาสวิจัยพัฒนาเรื่องของโปรตีนได้อีกมาก

นอกจากนี้ขนาดกลางบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF ทำธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืช (Plant-Based) ที่มีการเดินหน้าอย่างจริงจัง และล่าสุดได้ร่วมทุนกับกลุ่มปตท. นับเป็นการสร้างโอกาสการเติบโตได้อีกมาก และสุดท้ายคือบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF ผู้ผลิต Food Ingredients รายใหญ่ ซึ่งการทำเรื่อง Innovation

“ด้านอาหารต้องยอมรับ RBF ถือว่ามีความเชี่ยวชาญและมีโอกาสต่อยอดได้อีกมาก ทั้งการผลิตเองและการรับจ้างผลิต ที่ผ่านมาได้มีการพัฒนานวัตกรรมอาหารสอดรับกับกระแสเทรนด์อนาคต ล่าสุดบริษัทได้เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่รองรับกับกระแสความนิยมรับประทานอาหารคีโต (Keto) รวมไปถึงอาหารประเภท Plant Based Food เป็นอาหารที่ทำจากพืชทดแทนเนื้อสัตว์”

@NRF ชี้รัฐหนุนช่วยเร่งโต

ด้านนายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF เปิดเผยว่า แผนฟื้นฟูประเทศที่มุ่งเป้าสร้าง Food for Future มองว่าเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งนโนบายดังกล่าวจะทำให้หน่วยงานภาครัฐมาสนับสนุนธุรกิจอาหารมากขึ้น ให้การเดินหน้าทุกส่วนเป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการเพิ่มโอกาสที่จะดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ด้วย ดังนั้นบริษัทเองในฐานะที่เป็นเอกชนดำเนินธุรกิจนวัตกรรมอาหาร พร้อมเดินหน้าตามนโยบายรัฐ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการวิจัยโปรตีนทางเลือกกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะศึกษาวิจัยถั่วเขียวให้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่นำมาพัฒนาโปรตีนทางเลือก ปัจจุบันประเทศไทยมีการปลูกยังไม่สูงมากนัก ประมาณ 3 แสนตัน เมื่อเทียบกับความต้องการทั่วโลก นับว่ามีโอกาสเติบโตได้อีกมาก และการวิจัยดังกล่าวจะช่วยผลักดันอุตสาหกรรมช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย รวมไปถึงการสร้างโอกาสในการส่งออกเพิ่มขึ้น

ในส่วนของบริษัทเองมีกลุ่มธุรกิจที่สำคัญในเรื่องธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืช (Plant-Based) ซึ่งกลุ่มนี้มีอัตราการเติบโตอย่างมาก หากประเมินเบื้องต้นคาดว่าปีนี้จะสามารถเติบได้เกิน 200% เห็นได้จากบริษัทขนาดใหญ่ที่เข้ามาทำธุรกิจในด้านนี้ ซึ่งล้วนแต่เป็นแรงสนับสนุนอุตสาหกรรมให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว

Source: https://www.thunhoon.com/article/243073