NRF ร่วมใจฝ่าวิกฤตโควิด19 กับชุมชนใกล้เคียง

16 July 2021

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 NRF ได้ส่งมอบที่นอนจำนวน 50 หลัง และมุ้ง จำนวน 50 หลัง บริจาคให้แก่โรงพยาบาลสนาม เทศบาลตำบลแคราย เพื่อสนับสนุนการทำเตียงสนาม จำนวน 100 เตียง สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 (COVID-19) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ร่วมกับชุมชนโดยรอบโรงงาน รวมถึงเป็นการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสร้างเสริมขวัญกำลังใจที่ดีในการฝ่าวิกฤตร่วมกันของคนในสังคม