บอร์ด NRF ไฟเขียวตั้งโฮลดิ้ง หวังถือหุ้น “โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์” ลุยธุรกิจกัญชงเต็มสูบ

11 March 2021

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 มีมติอนุมัติโครงการการลงทุนในบริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด (GTH) ในสัดส่วนร้อยละ 49 ถึง 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ GTH

ทั้งนี้ หลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการเจรจาเพิ่มเติมกับผู้ขาย ได้แก่ บริษัท พีเอ็ม 80 จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51 แล้ว บริษัทไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการทำรายการดังกล่าวได้ บริษัทจึงจะเข้าทำรายการการลงทุนใน GTH ในสัดส่วนร้อยละ 49 กับผู้ถือหุ้นรายบุคคล จำนวน 25 ราย

โดยจะชำระราคาโดยการออกหุ้นสามัญของบริษัทในจำนวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น (Share swap) เมื่อคิดตามสัดส่วนร้อยละ 49 จะมีมูลค่าโดยประมาณ 62.91 ล้านบาท ในราคาหุ้นละ 8.23 บาท โดยคำนวณจากราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วัน ก่อนวันที่มีมติคณะกรรมการ

ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับมติจากผู้ถือหุ้น ไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของผู้สิทธิ์และมาออกเสียง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 วันที่ 22 เมษายน 2564

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ ได้แก่ บริษัท บริษัท ซูเปอร์ แพลนส์ จำกัด ภายในเดือนเมษายน ปี 2564 โดยเป็นบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก (Holding Company) เพื่อเข้าถือหุ้นในบริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 65 ล้านบาท ส่วนแหล่งเงินทุน  มาจากการเพิ่มทุนของบริษัทและเงินทุนหมุนเวียน โดย NRF ถือหุ้น 100%

อนึ่ง บริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด (GTH) ประกอบธุรกิจกัญชงครบวงจร อาทิ การนำเข้าเมล็ดกัญชงสายพันธ์ที่มีคุณภาพ พัฒนาการปลูกและสกัดกัญชง ตลอดจนการพัฒนาสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ผสมรสชาติกัญชงภายใต้แบรนด์ของ GTH เช่น Kinchakan, TOM, และช่อผกา

Source: https://www.kaohoon.com/content/430029