(เพิ่มเติม) NRF คาดปี64 สัดส่วนรายได้E-commerce โต30% พร้อมเดินหน้าเจรจาอีก5ดีลในปีนี้

04 March 2021

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(4มีนาคม 2564)----นายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้วางแผนเข้าซื้อกิจการ (M&A) ในสัดส่วน100% กับบริษัทที่มีการจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์ม Amazon.com โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดีลจำนวน 5 กิจการ โดยคาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในปี 2564

สำหรับเกณฑ์การการเข้าลงทุนนั้น บริษัทจะมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่ม Ethnic Food, Plant-Based Food, Functional Product โดยจะคัดเลือกบริษัทที่มีความสามารถในการแข่งขัน และเป็นเบอร์ 1-2 ของอุตสาหกรรมนั้นๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องมียอดขายที่ดีในระบบ E-Commerce ของ Amazon และสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีเกณฑ์การเลือกลงทุนที่ชัดเจนเพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นศักยภาพธุรกิจ E-commerce ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเป็นตลาดกลางออนไลน์ ซึ่งมีการเติบโตที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคในยุคปัจจุบันที่มีการซื้อ-ขายสินค้าทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น โดยมีสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นกลไกสำคัญ สะท้อนจากการที่มีการจัดตั้งธุรกิจใหม่อย่างต่อเนื่องในตลาด E-commerce

ปัจจุบัน Amazon.com ครองส่วนแบ่งทางการตลาด 38.7% ในตลาดอีคอมเมิร์ซสหรัฐอเมริกา และมูลค่าตลาดของ Amazon.com เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงปี 2559-2563 จาก 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มเป็น 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2563 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ล่าสุด บริษัทฯ ประกาศเพิ่มขนาดการลงทุนในบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท เอ็นอาร์เอฟ คอนซูเมอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ NRF ถือหุ้น 55% ร่วมกับบริษัท Boosted Ecommerce, Inc ในสหรัฐอเมริกา ถือหุ้น 45% จัดตั้งบริษัท Boosted NRF Corporation เพื่อลงทุนในธุรกิจ Branded e-commerce บน Amazon.com โดยมุ่งเน้นการเข้าลงทุนผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่ม Ethnic Food, Plant-Based Food, Functional Product โดยจะคัดเลือกบริษัทที่มีความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องมียอดขายที่ดีในระบบ E-Commerce ของ Amazon และสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีเกณฑ์การเลือกลงทุนที่ชัดเจนเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ จึงเพิ่มขนาดเงินลงทุนเป็น 17 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 508.8 ล้านบาท จากวงเงินเดิม 7 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 209.5 ล้านบาท ในการลงทุนเข้าซื้อกิจการ

พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้มองเห็นโอกาสในการเข้าซื้อสินทรัพย์ภายใต้แบรนด์ Prime Labs ดำเนินธุรกิจอาหารเสริมสำหรับผู้ชายวัย 45 ปีขึ้นไป โดยมียอดขายอันดับ 1 ใน Amazon.com ซึ่งทำให้ NRF สามารถสร้าง Online Community ได้เนื่องจากมีฐานลูกค้ากว่า 200,000 ราย เพื่อต่อยอดธุรกิจปัจจุบัน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของ NRF บนแฟลตฟอร์ม E-commerce จะช่วยเพิ่มรายได้ต่อเนื่อง และเป็นการเพิ่มโอกาสในการเสนอขายสินค้าในหมวดผลิตภัณฑ์อื่นๆ แก่กลุ่มลูกค้าเดิม และสามารถต่อยอดไปสู่แผนการลงทุนในอนาคต เช่น การรับจ้างเป็นผู้ผลิตสินค้า (OEM) รวมถึงการต่อยอดธุรกิจ V-shape เป็นต้น คาดว่าการลงทุนดังกล่าว จะสามารถรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 1/2564 เป็นต้นไป และจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 15%

จากการต่อยอดธุรกิจดังกล่าว บริษัทคาดว่าในอีก 3 ปีข้างหน้าจะมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจ E-Commerce คิดเป็นมากกว่า 50% ของรายได้ทั้งหมด และมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้าง NRF Online Community ที่จะมี Data ที่คอยเก็บข้อมูลมาเพื่อพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมมีวิสัยทัศน์มุ่งหวังให้อาหารโปรตีนจากพืช (Plant-based food) เข้าเป็นส่วนหนึ่งในมื้ออาหารของกลุ่มผู้บริโภคทุกครัวเรือน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงของระบบอาหารและช่วยโลกให้ยั่งยืน

ขณะที่แผนการดำเนินงานปี 2564 บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้จากการขายเติบโต 20% จากปี 2563 ที่มีรายได้จากการขาย 1,408 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเติบโตผ่าน 3 ธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มอาหารโปรตีนจากพืช (Plant-Based Food) ที่คาดว่าจะมีสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้นแตะ 15% จากปีก่อนอยู่ที่ 8% หลังมีกระแสความนิยมการบริโภคทั้งใน สหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย นอกจากนี้ จะเริ่มรับรู้รายได้จากการขายสินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce ของ Amazon เป็นปีแรก อีกทั้งบริษัทฯ มีแผนเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ และมองโอกาสเข้าซื้อกิจการหรือร่วมทุน ซึ่งจะเป็นส่วนที่ช่วยให้ NRF ต่อยอดผลิตภัณฑ์ในอนาคต ซึ่งจากแผนงานดังกล่าวจะสนับสนุนเป้าหมายรายได้แตะ 3,000 ล้านบาท ในปี 2567 ได้เร็วกว่าที่วางไว้

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนขับเคลี่อนองค์กรสู่เป้าหมาย คือการสร้างทีมงานที่มีคุณภาพและเก่งเฉพาะทางในทั่วโลก โดยนำเอาแฟลตฟอร์ม E-Commerce เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป็นหลัก โดยตั้งเป้าหมาย 3 ปีข้างหน้าจะมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจ E-Commerce คิดเป็น 30% ของรายได้ทั้งหมด และมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้าง NRF Online Community ซึ่งจะมี Data ที่คอยเก็บข้อมูลมาเพื่อพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมมีวิสัยทัศน์มุ่งหวังให้อาหารโปรตีนจากพืช (Plant-based food) เข้าเป็นส่วนหนึ่งในมื้ออาหารของกลุ่มผู้บริโภคทุกครัวเรือน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงของระบบอาหารและช่วยโลกให้ยั่งยืน

อีกทั้งยังศึกษาการลงทุนธุรกิจอื่นๆ ใน E-Commerce ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง คาดว่าจะสรุปได้เร็วๆนี้ ซึ่งบริษัทที่จะลงทุนต้องเป็นธุรกิจที่มี EBITDA อย่างน้อย 3 แสน - 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และราคาซื้อธุรกิจเป้าหมายต้องไม่เกิน 3.5 เท่า สำหรับค่าลงทุนส่วนแรก อย่างไรก็ตาม รูปแบบการร่วมทุนหรือเข้าซื้อกิจการ (M&A) จะทำให้ NRF เติบโตอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรืออื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร สำหรับอัตราดอกเบี้ย จะขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ออกเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ทั้งนี้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของคณะกรรมการการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่กำหนดไว้

โดยกำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 14.00 น. ณ ห้องพิมานแมน โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ หรือสามารถร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record date) วันที่ 29 มีนาคม 2564

Source: https://www.hooninside.com/news-feed/204144/view/