คุณแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ (NRF) พูดถึงธุรกิจของบริษัทและการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

10 October 2020

ชมคลิป คุณแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ (NRF) พูดถึงธุรกิจของบริษัทและการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
NRF ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส อาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุงและพร้อมรับประทาน และอาหารโปรตีนจากพืช
เริ่มทำการซื้อขาย วันที่ 9 ตุลาคม ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 6,237 ล้านบาท
IPO 340 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 4.6 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 1,564 ล้านบาท

#SETMakeitWorkforEveryone #IPO #firsttradingday
อ่านข่าวฉบับเต็มได้ที่: https://bit.ly/3lhZueS