คณะกรรมการบริหาร

นักลงทุนสัมพันธ์
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง

CONTACT NRF

NR INSTANT PRODUCE PCL.
99/1 Moo4, Kaerai, Kratumbaen, Samutsakorn 74110

Telephone Number: (6634) 849576-80
Email : IR@NRInstant.com